Baltā Pūcīte

Katram zvēram ir sava vieta, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

1,5-2,7 gadi

Smieklu un prieka ieskauta ir Pūcītes mazāko bērnu valstība. Šeit katram Pūces bērnam jāizdzīvo adaptācijas periods, kad ziņkārība un vēlme būt ar saviem vienaudžiem mijas ar asarām un vēlēšanos būt kopā ar māmiņu un tēti. Taču, kad gaitas uzsāktas, tad ikviens no viņiem uz Balto Pūcīti nāk ar prieku un neviltotu sajūsmu.

Baltā Pūcīte ir vieta, kur mazais turpina iepazīt sevi un atklāt vēl nezināmo. Mācās būt pats un visu varēt – iet uz podiņa, mazgāties, ēst. Socializējas un ir viens no daudzajiem.

Audzinātājas pavadībā caur dziesmām, rotaļām un praktisku darbošanos  iepazīst sevi, sev tuvo apkārtni, un gūst pirmos priekšstatus par daudzkrāsaino un dažādo pasauli sev apkārt.

Audzinātājas

Ik dienu ar bērniem grupiņā ir gan pedagogs ,gan pedagoga palīgs.

Mazliet mākslas, mazliet mūzikas, daudz jo daudz radošuma, mīlestības un aizrautības, tā lūk ir zināšanu formula.

Katrīna Dobrāja Pūre , zaļās pūcītes skolotāja

Esmu darbīga, radoša, dzīvespriecīga un mīļa.Bērniem ar mani nebūs garlaicīgi, rotaļās iesim , dziesmas dziedāsim un vēl drusciņ palaidnības darīsim.

Una Beķere, zaļās pūcītes skolotāja palīgs